Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music

Cysylltu | Contact   Cyflwyno | Submit    Gwybodaeth | About    Artistiaid | Artists    Geiriau | Lyrics    Prynwch | Buy   Lluniau | Images   Dolenni | Links   Twitter   

Blog sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes yn yr iaith Gymraeg! A blog providing a platform to contemporary Welsh-language music!

SENGL ALLAN HEDDIW! NEW SINGLE OUT TODAY! Kizzy Crawford - Golden Brown / Brown Euraidd →

Mae sengl newydd Kizzy Crawford (Brown Euraidd) allan heddiw! Chwip o gan! Mae Kizzy wedi recordio dau fersiwn - un yn y Gymraeg ac un yn y Saesneg. Ar gael…nawr! Medi y 1af hapus iawn i bawb! x

Kizzy Crawford’s brand new single (Golden Brown) is out today! Brilliant track! Kizzy’s recorded two versions of the song - one in English and one in Welsh. Available to buy…now! Happy 1st of September everyone! x

— 6 hours ago with 4 notes
#kizzy crawford  #brown euraidd  #golden brown  #acoustic  #folk  #welsh  #wales  #cymru  #cymraeg  #music  #welsh music  #cardiff  #caerdydd  #srg 

Oes ganddoch chi unrhywbeth hoffech gyfrannu at y blog? Neu unrhyw syniad ar sut i wella’r blog? Gyrrwch neges!

Do you have anything you’d like to contribute to this blog? Or any idea on how to make the blog better? Send a message!

— 1 day ago with 3 notes
#welsh music  #cerddoriaeth cymraeg  #cerddoriaeth gymraeg 
O’r Selar…ROC!8pm. 26/09/2014. Canolfan y Celfyddydau/Arts Centre Aberystwyth.Candelas. Castro. Y Gwyryf. Dj Sgilti.

O’r Selar…ROC!
8pm. 26/09/2014. Canolfan y Celfyddydau/Arts Centre Aberystwyth.
Candelas. Castro. Y Gwyryf. Dj Sgilti.

— 4 days ago with 3 notes
#wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #o'r selar  #selar  #y selar  #canolfan y celfyddydau  #arts centre  #aberystwyth  #gig  #candelas  #castro  #y gwyryf  #dj sgilti  #welsh music  #welsh gig 
Brown Euraidd / Golden Brown - Kizzy Crawford →

Bydd sengl newydd Kizzy Crawford ‘Brown Euraidd’ yn cael ei ryddhau ar y 1af o Fedi! Gallwch gyn archebu’r sengl yma! Brand new single by Kizzy Crawford ‘Golden Brown’ will be released on the 1st of September! Pre order the track here!


— 5 days ago with 5 notes
#kizzy crawford  #brown euraidd  #golden brown  #wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #00s  #folk  #modern folk  #alternative  #indie  #monkey see monkey do  #independent  #welsh music  #cerddoriaeth gymraeg  #welsh language  #iaith gymraeg 
Adolygiad: Cysgod Cyfarwydd - Mellt

miriamelinjones:

image

Dechrau’r haf, addewais ysgrifennu  mwy o adolygiadau… ac o’r diwedd, dyma’r un gyntaf! Cefais gyfle i gyfweld Mellt ar gyfer cylchgrawn Y Selar yn gynharach eleni, (Cliciwch yma i’w ddarllen ar-lein.) ac mae’r pedwarawd o Ysgol Penweddig sydd eisoes yn wynebau hen gyfarwydd yn nhref Aberystwyth wedi cael cryn dipyn o lwyddiant gyda’u EP cyntaf. Rhyddhawyd Cysgod Cyfarwydd ym mis Gorffennaf eleni, ar label Mei Gwynedd, JigCal, ac mae’n gasgliad sydd werth ei gael.

Yn ôl y band, mae’r teitl drac yn arddangos i ba gyfeiriad yr hoffent fynd nesaf… ac wedi ei glywed, mae’n glir fod pethau yn argyhoeddi’n dda iawn iddynt. Mae ‘Cysgod Cyfarwydd’ yn gân fachog sy’n crynhoi’r teimlad o fod yn ifanc a mynd i fwynhau, i feddwi ac i fercheta i’r dim. Dychmygaf mai’r gân hon byddai’n denu eu ffans i ganu yn eu gigs, a hwythau’n bloeddio ‘S’dim angen caniatâd / Ni digon hen nawr!’ o’r gynulleidfa.

Gwelwn yr ail drac, ‘Paid Tyfu Lan’, yn dilyn trywydd tebyg, gyda chytgan fachog a digon o weiddi. Er ei fod yn taweli fymryn, mae’r un dos o angerdd ac angst (sydd, wrth gwrs, yn nodweddiadol yng nghanu bandiau ifanc o’r math) yn perthyn iddo. Ar y llaw arall, mae ‘Beth yw Dy Stori?’ sy’n ei ddilyn yn gwbl wahanol. Trafodir pwnc aeddfed ac annisgwyl i griw o ddisgyblion ysgol, sef olrhain hanes gŵr digartref, gydag alaw dawelach sy’n gweddu i naws storiol y gân.

Mae ‘Oer’, y trac olaf, yn eich twyllo i ddechrau, gan awgrymu mai ‘wind down' fydd yn cloi'r casgliad… ond mae'r gytgan yn ffrwydro'n sŵn gitars cyflym, bywiog ac yn eich synnu a'ch syfrdanu. Mae'n amhosib peidio a chymharu llais isel, cras Glyn James gyda llais ei frawd, Sam o'r band Blaidd. Fodd bynnag, byddwn yn hoffi pe bai'r llais yn uwch ar adegau, gan y teimlwn ei fod mor dawel ei fod yn perthyn yn y cefndir mewn ambell i fan.

Wrth wrando ar yr EP hwn, teimlaf mai tamed i aros pryd ydyw - addewid o fath. Mae’n rhagflas o’r hyn sydd i ddod, a braf byddai gweld y band yn datblygu ac yn mynd o nerth i nerth. Yn bersonol, ni allaf aros i weld beth fydd gan Mellt i gynnig i ni nesaf.

7/10

(Daw’r llun uchod o’r cyfweliad hwnnw yn Y Selar.)

— 6 days ago with 4 notes
#review  #adolygiad  #mellt  #cysgod cyfarwydd  #wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #welsh music  #cerddoriaeth gymraeg  #welsh language  #iaith gymraeg 

Baled y Camtreiglad - Welsh Whisperer
Dyma gân sy’n seiliedig ar stori wir (fel arfer) ac yn adrodd hanes aderyn bach sy’n trafferthu wrth siarad yn raenus a phur, ond yn llwyddo ar ôl ymarfer ac ymroddiad, i siarad yn gywir. Da iawn hi.

Noddwyd gan Heddlu’r Iaith.

If you don’t speak Welsh here’s a song about complicated linguistic mutations and birds, sound like fun? Learn Welsh!

Lawrlwythwch am ddim / Free download! Share the love!

— 1 week ago with 7 notes
#SoundCloud  #WelshWhisperer  #Gwerin  #Celtic  #Welsh  #Folk  #hiwmor  #humour  #satire  #dychan  #wales  #cymru  #cymraeg  #welsh whisperer  #baled y camtreiglad 

cerdd:

(via http://www.youtube.com/attribution_link?a=bxYyx1rMQps&u=/watch?v=v7J3PPzpDG4&feature=share)

Can fuddugol Can i Gymru 2014 /Winning song for Can i Gymru (Song for Wales) 2014 - ‘Galw Amdanat Ti’ (Calling for you) - Mirain Evans.

— 1 week ago with 2 notes
#wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #mirain evans  #galw amdanat ti  #can i gymru  #pop  #00s 

cerdd:

(via http://www.youtube.com/attribution_link?a=69j57qvySq4&u=/watch?v=aIwrs-NHP98&feature=share)

'Deuit Ta Bugale' - Bob Delyn a'r Ebillion

Yn fyw yn Sesiwn Fawr Dolgellau, rhyw dro pan oedd y craic ar y sgwar. Geiriau Llydaweg gan Twm Morys…… Live at Sesiwn Fawr Dolgellau many moons ago, with Breton lyrics by Twm Morys. Oddi ar CD aml-gyfrannog ‘Y Gwir yn Erbyn y Byd’. (Pob hawl/all rights Bob Delyn/Cyhoeddiadau Sain)

— 1 week ago with 4 notes
#bob delyn  #Bob Delyn a'r Ebillion  #wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #breton  #llydaw  #llydaweg  #brittany  #celtic  #Deuit Ta Bugale 

cerdd:

Sosej,Bins A chips

(Source: youtube.com)

— 1 week ago with 4 notes
#wales  #welsh  #cymru  #cymraeg