Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music

Cysylltu | Contact   Cyflwyno | Submit    Gwybodaeth | About    Artistiaid | Artists    Geiriau | Lyrics    Prynwch | Buy   Lluniau | Images   Dolenni | Links   Twitter   

Blog sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes yn yr iaith Gymraeg! A blog providing a platform to contemporary Welsh-language music!

Anonymous asked: I just wanted to say, I really like this blog :)


Answer:

And I just wanted to say how grateful I am for your message - thank you very much! :D x

— 8 hours ago with 3 notes
Cariad yw Cariad - Llaw Is →

Hoffen ni hanfon rhai o ganeuon newydd sbon atoch chi,  enw y prosiect yw Llaw Is.  Gobeithio bo chi’n eu mwynhau!

Diolch yn fawr am eich wefan, dyn ni’n ei caru.

Hwyl,

Llaw Is

— 18 hours ago with 3 notes
#cymraeg  #submission  #wales  #welsh  #cymru  #llaw is  #cariad yw cariad  #00s 
mesodontask asked: Diolch am rhedeg blog (a sianel YouTube) mor ardderchog! Yn anfodus, nid yw ysgolion yn y de y lle gorau i ffeindio mwsic cymraeg mwy fodern, ond chi wir wedi agor fy llygaid i byd newydd o cerddoriaeth, ac mae'ch geiriau yn gwneud dysgu'r caneuon yn llawer haws! Yn wir, rydych chi wedi helpu newid fy golyg ar cerddoriaeth gymraeg, ac 'di ailgynnau fy cariad am canu yn y gymraeg. (Sori am unrhyw sillafu neu gramadeg llac, dwi ddim 'di 'sgrifeni cymraeg am rhyw tair blynedd =P)


Answer:

Waw! Am neges wirioneddol hyfryd! Diolch o galon i ti a dwi’n hynod o falch fod y blog a’r sianel wedi agor drws i fyd lliwgar cerddoriaeth gyfoes Cymraeg! Diolch yn fawr iawn i ti am dy neges! xxx

— 1 day ago with 4 notes
Anonymous asked: Dylech chi drefnu'r artistiaid yn ol genre hefyd..


Answer:

Mae’n bosibl chwilio yn ol genre! Clicia ar y linc ‘Gwybodaeth’ ac mae’r rhestr o’r genres yno! :D

— 1 day ago with 2 notes
ichmusshierraus6 asked: I love your blog! I've been trying to find music sung in Welsh - other than the national anthem and Calon Lân - for ages on YouTube and Tumblr!


Answer:

Hi! Thank you so much for your lovely message! I’m glad that the blog has been of some service! Keep following - I hope to post more soon! :D

— 1 day ago with 2 notes
Anonymous asked: hi there, i am living in Llandecwyn, north wales. looking at putting on some regular shows near Porthmadog. is there someway of contacting welsh groups through this site? thanks danbruka@gmailcom


Answer:

I’m afraid I have no direct contacts with any Welsh groups however, I’ll publish this and if any Welsh groups want to contact you they can follow your email address! Contact me via the blog’s twitter too if you wish and I’ll see what I can do! :D

— 1 day ago with 2 notes
Anonymous asked: Hello, trying to find the artist of a Welsh song with some English words in it - I believe the lines are "And she came from heaven and water, heavenly water, just like a flower ..." I could be completely wrong! Any leads would be greatly appreciated!


Answer:

I’m afraid I’m stumped! Does anyone know of this song? Help out our friend!

— 1 day ago
Anonymous asked: Hi, Sut ydw i'n mynd ati i gyflwyno artosts newydd i'r bas data? Diolch, Guto


Answer:

Helo Guto! Os wyt ti eisiau cyflwyno unrhywbeth i’r blog dilyna’r linc ‘Cyflwyno’ ar brif dudalen y blog! :D

— 1 day ago

Fy Ngelyn - Kizzy Crawford
Can wedi’i seilio ar hanes hen Gymru..wedi’i ysbrydoli gan Taliesin. Mae’r gan yn efelychu’r brwydr rhwng Owain ab Urien a Fflamddwyn. A song based on old Welsh History… inspired by the ancient poet Taliesin. The song imitates the battle between Owain ab Urien and Fflamddwyn.

— 3 months ago with 20 notes
#Kizzy Meriel Crawford  #Welsh folk funk  #cymru  #hanes  #owain mab urien  #folk  #taliesin  #kizzy crawford  #modern folk  #wales  #welsh  #cymraeg