Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music

Cysylltu | Contact   Cyflwyno | Submit    Gwybodaeth | About    Artistiaid | Artists    Geiriau | Lyrics    Prynwch | Buy   Lluniau | Images   Dolenni | Links   Twitter   

Blog sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes yn yr iaith Gymraeg! A blog providing a platform to contemporary Welsh-language music!

horizons-gorwelion:

The smooth vocals of Plu, in CFQ captured the crowd. A laid back mix of the band’s own welsh tracks & English covers. Effortless vocals - Welsh folk at its best.

— 2 days ago with 3 notes
#plu  #dim swn  #horizons  #gorwelion  #wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #folk 

Sgwenna dy Stori - Elin Fflur
Fideo newydd sbon ar gyfer yr albwm newydd sbon! Brand spanking new video for a brand spanking new album!

— 3 days ago with 10 notes
#sgwenna dy stori  #elin fflur  #wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #00s  #pop  #welsh pop  #pop music  #folk  #welsh folk  #celtic  #harp  #fantasy  #video  #srg 
welshmusic-cerddoriaethcymraeg:


Diwrnod Owain Glyndwr | Owain Glyndwr Day

Yn ddisgynnydd i dywysogion Powys, Owain Glyndŵr, (1354 - tua 1416) oedd y Cymro olaf i gael ei alw yn Dywysog Cymru. Fe fu’n arwain gwrthryfel hir a ffyrnig, a oedd yn y diwedd yn aflwyddianus, yn erbyn y Saeson.  Ar 16 Medi, 1400, gweithredodd Owain, a chafodd ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru gan ei gefnogwyr. Roedd hyn yn ddatganiad chwyldroadol ynddo’i hun. Roedd yn ddyn hynod o alluog - bu’n astudio’r gyfraith yn Llundain ac roedd yn medru pedair iaith yn rhugl. Roedd yn credu mewn sefydlu prifysgolion yng Ngogledd a De Cymru.
Er fod y gwrthryfel yn un aflwyddiannus yn y pendraw, fe lwyddodd i uno’r Cymry yn erbyn eu gormeswyr. Ni chafodd Glyndwr ei weld ar ol 1412. Ni gafodd erioed ei ddal nac ychwaith ei ddenu gan bardynau brenhinol. Ni gafodd erioed chwaith, ei fradychu. Mae ei flynyddoedd olaf yn ddirgelwch llwyr.  Yn ddiweddar mae Diwrnod Owain Glyndŵr wedi dod yn ddydd gŵyl answyddogol a ddethlir yng Nghymru ar 16 Medi, y dyddiad y cyhoeddwyd Glyndŵr yn Dywysog Cymru yn 1400. Cytunwyd i hedfan baner Glyndŵr ar furiau Castell Caerdydd ar 16 Medi 2006, mewn ymateb i bwysau gan y cyhoedd.
Owain Glyndŵr (c. 1349 or 1359 – c. 1416) was a Welsh ruler and the last native Welshman to hold the title Prince of Wales. He instigated a fierce and long-running but ultimately unsuccessful revolt against the English rule of Wales. September 16 marks the anniversary of Glyndwr being named the Prince of Wales in 1400, which instigated the Welsh Revolt against the rule of Henry IV of England. Owain was a highly educated man who studied law at the Inns of Court in London, was fluent in four languages and advocated the creation of a university in both North and South Wales. 
Although the revolt was successful in terms of uniting the Welsh against their oppressors, the uprising eventually ran out of pace due to key home ground lost whilst chasing the English army towards London — Glyndŵr was last seen in 1412 and was never captured nor tempted by royal pardons and never betrayed. His final years are a mystery. In the late 19th century the Cymru Fydd movement recreated him as the father of Welsh nationalism, revising the historical image of him and joining him in popular memory as a national hero on par with King Arthur.

welshmusic-cerddoriaethcymraeg:

Diwrnod Owain Glyndwr | Owain Glyndwr Day

Yn ddisgynnydd i dywysogion Powys, Owain Glyndŵr, (1354 - tua 1416) oedd y Cymro olaf i gael ei alw yn Dywysog Cymru. Fe fu’n arwain gwrthryfel hir a ffyrnig, a oedd yn y diwedd yn aflwyddianus, yn erbyn y Saeson.  Ar 16 Medi, 1400, gweithredodd Owain, a chafodd ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru gan ei gefnogwyr. Roedd hyn yn ddatganiad chwyldroadol ynddo’i hun. Roedd yn ddyn hynod o alluog - bu’n astudio’r gyfraith yn Llundain ac roedd yn medru pedair iaith yn rhugl. Roedd yn credu mewn sefydlu prifysgolion yng Ngogledd a De Cymru.

Er fod y gwrthryfel yn un aflwyddiannus yn y pendraw, fe lwyddodd i uno’r Cymry yn erbyn eu gormeswyr. Ni chafodd Glyndwr ei weld ar ol 1412. Ni gafodd erioed ei ddal nac ychwaith ei ddenu gan bardynau brenhinol. Ni gafodd erioed chwaith, ei fradychu. Mae ei flynyddoedd olaf yn ddirgelwch llwyr.  Yn ddiweddar mae Diwrnod Owain Glyndŵr wedi dod yn ddydd gŵyl answyddogol a ddethlir yng Nghymru ar 16 Medi, y dyddiad y cyhoeddwyd Glyndŵr yn Dywysog Cymru yn 1400. Cytunwyd i hedfan baner Glyndŵr ar furiau Castell Caerdydd ar 16 Medi 2006, mewn ymateb i bwysau gan y cyhoedd.

Owain Glyndŵr (c. 1349 or 1359 – c. 1416) was a Welsh ruler and the last native Welshman to hold the title Prince of Wales. He instigated a fierce and long-running but ultimately unsuccessful revolt against the English rule of Wales. September 16 marks the anniversary of Glyndwr being named the Prince of Wales in 1400, which instigated the Welsh Revolt against the rule of Henry IV of England. Owain was a highly educated man who studied law at the Inns of Court in London, was fluent in four languages and advocated the creation of a university in both North and South Wales. 

Although the revolt was successful in terms of uniting the Welsh against their oppressors, the uprising eventually ran out of pace due to key home ground lost whilst chasing the English army towards London — Glyndŵr was last seen in 1412 and was never captured nor tempted by royal pardons and never betrayed. His final years are a mystery. In the late 19th century the Cymru Fydd movement recreated him as the father of Welsh nationalism, revising the historical image of him and joining him in popular memory as a national hero on par with King Arthur.

— 1 month ago with 190 notes

Dal Rhywbeth Nol - Yws Gwynedd / Osian Howells (Remix) gan/by Y Cymylau

Am fwy o ail-gymysgiadau bŵtleg Cymraeg newydd rhowch wrandawiad i Y Cymylau ar Soundcloud! For more new Welsh remixes give Y Cymylau a listen on Soundlcoud!

— 1 month ago with 6 notes
#SoundCloud  #Y Cymylau  #remics  #Yws Gwynedd  #Osian Howells  #Cymraeg  #wales  #welsh  #cymru  #remix  #bootleg 
SENGL ALLAN HEDDIW! NEW SINGLE OUT TODAY! Kizzy Crawford - Golden Brown / Brown Euraidd →

Mae sengl newydd Kizzy Crawford (Brown Euraidd) allan heddiw! Chwip o gan! Mae Kizzy wedi recordio dau fersiwn - un yn y Gymraeg ac un yn y Saesneg. Ar gael…nawr! Medi y 1af hapus iawn i bawb! x

Kizzy Crawford’s brand new single (Golden Brown) is out today! Brilliant track! Kizzy’s recorded two versions of the song - one in English and one in Welsh. Available to buy…now! Happy 1st of September everyone! x

— 1 month ago with 5 notes
#kizzy crawford  #brown euraidd  #golden brown  #acoustic  #folk  #welsh  #wales  #cymru  #cymraeg  #music  #welsh music  #cardiff  #caerdydd  #srg 

Oes ganddoch chi unrhywbeth hoffech gyfrannu at y blog? Neu unrhyw syniad ar sut i wella’r blog? Gyrrwch neges!

Do you have anything you’d like to contribute to this blog? Or any idea on how to make the blog better? Send a message!

— 1 month ago with 4 notes
#welsh music  #cerddoriaeth cymraeg  #cerddoriaeth gymraeg