Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music

Cysylltu | Contact   Cyflwyno | Submit    Gwybodaeth | About    Artistiaid | Artists    Geiriau | Lyrics    Prynwch | Buy   Lluniau | Images   Dolenni | Links   Twitter   

Blog sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes yn yr iaith Gymraeg! A blog providing a platform to contemporary Welsh-language music!

Mewn cydsafiad a phobloedd Phalesteina. In solidarity with the people of Palestine.

Haleliwia (Hallelujah) - Brigyn

Hon yw’r fersiwn Gymraeg o’r gân fyd-enwog ‘Hallelujah’ a gafodd ei hysgrifennu gan Leonard Cohen ac yna a gafodd ei gwneud yn enwocach fyth ar ol iddi gael ei chanu gan Jeff Buckley. Yma mae fersiwn hollol arbennig o’r gan gan Brigyn. “Codi muriau, cau y pyrth / Troi eu cefn ar werth y wyrth / Mor ddu yw’r nos ar strydoedd Palesteina.” […] “O’r tywyllwch ddaw y wawr / A miwsig ddaeth â’r muriau lawr / Daw awr i ninnau ganu Haleliwia.”

This is the Welsh language version of the infamous song ‘Hallelujah’, written by Leonard Cohen and then made even more famous by Jeff Buckley. This is a rather poignant version performed by the brothers Eurig and Ynyrs Roberts that make up the duo ‘Brigyn’. “Raising the walls, closing the doors, / Turning their backs on the value of the miracle, / So dark is the night on the streets of Palestine.”[…] “from the darkness comes the dawn, / and the music brought the walls down. / There came the hour for us to sing, “Hallelujah.” (Lyrics and translation on video’s description)

(Source: welshmusic-cerddoriaethcymraeg)

— 5 days ago with 15 notes
#wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #palestine  #palesteina  #brigyn  #haleliwia  #hallelujah 
Gwefr Y Gwyll gan I Fight Lions →

Sesiwn ar gyfer sioe BBC Radio Cymru C2 Huw Stephens a gafodd ei rcordio yn Stiwdio Long Wave gan Romesh Dodangoda.

Session for BBC Radio Cymru C2 Huw Stephens that was recorded in Long Wave studio!

— 1 month ago with 5 notes
#wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #submission  #i fight lions  #bbc  #bbc radio cymru  #radio cymru  #huw stephens  #gwefr y gwyll 
A hithau’n dathlu pen-blwydd yn 20 oed eleni, mae gŵyl Sesiwn Fawr Dolgellau wedi denu rhai o enwau mwyaf y sin cerddorol i gymryd rhan yn y dathlu. Gyda phrin chwe wythnos i fynd cyn i’r ŵyl werinol ddychwelyd i strydoedd y dref ar benwythnos 18 - 20 o Orffennaf, mae dros chwarter y tocynnau penwythnos wedi’u gwerthu yn barod, â’r trefnwyr yn annog pobl i fachu tocynnau mewn da bryd i osgoi unrhyw siom. Ydych chi wedi cael eich tocyn eto?The legendary festival Sesiwn Fawr Dolgellau is celebrating its 20th anniversary this year, and to celebrate this momentous milestone some of the biggest names in the Welsh music scene will be performing at the festival. With less than six weeks until the musical festival gets underway on the streets of Dolgellau between the 18th and 20th of July, over a quarter of the tickets for the epic weekend have already been sold, and the festival’s organisers are urging people to grab hold of some tickets soon in order to avoid disappointment. Sesiwn Fawr is not to be missed - have you got your ticket yet?

A hithau’n dathlu pen-blwydd yn 20 oed eleni, mae gŵyl Sesiwn Fawr Dolgellau wedi denu rhai o enwau mwyaf y sin cerddorol i gymryd rhan yn y dathlu. Gyda phrin chwe wythnos i fynd cyn i’r ŵyl werinol ddychwelyd i strydoedd y dref ar benwythnos 18 - 20 o Orffennaf, mae dros chwarter y tocynnau penwythnos wedi’u gwerthu yn barod, â’r trefnwyr yn annog pobl i fachu tocynnau mewn da bryd i osgoi unrhyw siom. Ydych chi wedi cael eich tocyn eto?

The legendary festival Sesiwn Fawr Dolgellau is celebrating its 20th anniversary this year, and to celebrate this momentous milestone some of the biggest names in the Welsh music scene will be performing at the festival. With less than six weeks until the musical festival gets underway on the streets of Dolgellau between the 18th and 20th of July, over a quarter of the tickets for the epic weekend have already been sold, and the festival’s organisers are urging people to grab hold of some tickets soon in order to avoid disappointment. Sesiwn Fawr is not to be missed - have you got your ticket yet?

— 1 month ago with 7 notes
#sesiwn fawr dolgellau  #dolgellau  #sesiwn fawr  #wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #festival  #gwyl  #cerddoriaeth  #music  #welsh music  #welsh language  #srg  #summer  #july  #haf 
Ydych chi wedi clywed am Pobl y Bryn? Band roc iaith Gymraeg o Gogledd Cymru ydi Pobl y Bryn. Gwrandewch arnyn nhw yn fan hyn , dilynwch nhw ar Facebook a Twitter er mwyn clywed mwy. Gwyliwch allan am y band yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ar 13 o Orffennaf, 7:30yh pafiliwn. xHave you heard about Pobl y Bryn? They’re a Welsh language rock band from North Wales. You can listen to their material here, and follow them on  Facebook and Twitter to hear more from them. Look out for the band at the international Eisteddfod at Llangollen this year on July 13th, they’ll be playing the pavilion at 7:30pm. x

Ydych chi wedi clywed am Pobl y Bryn? Band roc iaith Gymraeg o Gogledd Cymru ydi Pobl y Bryn. Gwrandewch arnyn nhw yn fan hyn , dilynwch nhw ar Facebook a Twitter er mwyn clywed mwy. Gwyliwch allan am y band yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ar 13 o Orffennaf, 7:30yh pafiliwn. x

Have you heard about Pobl y Bryn? They’re a Welsh language rock band from North Wales. You can listen to their material here, and follow them on  Facebook and Twitter to hear more from them. Look out for the band at the international Eisteddfod at Llangollen this year on July 13th, they’ll be playing the pavilion at 7:30pm. x

— 1 month ago with 9 notes
#wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #submission  #pobl y bryn  #rock  #rock band  #band roc  #srg  #sin roc gymraeg  #llanfyllin  #wrecsam  #saith seren  #cler fach  #matt deighton  #colorama  #paul weller  #gogledd cymru  #north wales  #00s  #eisteddfod  #llangollen 
Anonymous asked: Thank you for all your youtube uploads! For years one of my favotite songs has been "Dim Ond Heddiw Ddoe Ac Fory" by Meic Stevens. Alas I don't speak Whelsh. I would deeply grateful if you might translate this! Much Love.


Answer:

Hi there! Thanks for your kind message! I’ll see what I can do! :)

— 1 month ago with 2 notes

ESGLIWSIF! EXCLUSIVE!

Merched Mumbaiyw’r sengl gyntaf oddi ar ail albwm Bromas – cân am ddyheu, am gariad ac am bopeth arall cyn belled ei bod yn achos i ddawnsio. Bydd modd lawrlwytho’r sengl oddi ar wefannau iTunes, Amazon a Google Play ar Fai 1af er mwyn cychwyn yr antur hafaidd tuag at ryddhau’r casgliad cyfan, Codi’n Fore, ym mis Awst ar label Rasp. 

Ers rhyddhau deunydd yn 2013 mae Bromas wedi mynd o nerth i nerth, ac yn ystod y daith, wedi trawsffurfio steil eu cerddoriaeth. Erbyn hyn maen nhw wedi darganfod eu rôl fel gweithredwyr parti yn eu hardal leol, sef cordior Castell-nedd – Caerfyrddin, ac yn ôl aelodau’r band, dyma’r cysyniad sydd y tu ôl i’w halbwm diweddaraf.

Yn ôl Llewelyn Hopwood, allweddellwr y band “Ni ’di cymryd ein hunain yn gymharol o ddifrif yn y gorffennol drwy ysgrifennu caneuon trwm a dwys, ond erbyn hyn ni ’di penderfynu rhoi’r gorau i hynny er mwyn creu cerddoriaeth sy’n eich cywilyddio os nad y’ch chi’n codi o’ch eistedd a dechrau dawnsio.

Bydd Bromas yn chwarae gig yng Nghlwb Ifor Bach yng Nghaerdydd am 8 o’r gloch ar y nos Iau, y 1af o Fai ac yno bydd nifer cyfyngedig o fathodynnau ‘Merched Mwmbai’ ar gael!

_____________

Merched Mumbai (Mumbai Girls) is the brand spanking new single from the second album by Bromas - a song about yearning, love, and everything in between - so long as it is a reason to dance! The single will be available to download at iTunes, Amazon and Google Play on May the 1st and it will be the start of a summer adventure towards the release of the complete collection - the second album, Codi’n Fore (Morning Riser) in August on the label Rasp

Since releasing music in 2013, Bromas have gone from strength to strength, and during their journey have transformed their musical style. By now they have found their role as party operators in their local area - Castell-nedd corrdior Caerfyrddin (Carmarthen) and according to the band, this is the concept behind their latest offering.

According to Llewelyn Hopwood,the band’s keyboardist  “We’ve taken ourselves fairly seriously in the past by writing heavy and deep songs, but by now we’ve decided to give that up in order to create music that will put you to shame if you don’t get up and start to dance.”

Bromas will be playing a gig at Clwb Ifor Bach in Cardiff on the 1st of May at 8 o’ clock and a limited number of ‘Merched Mumbai’ badges will be available.

— 2 months ago with 5 notes
#wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #bromas  #bromasband  #merched mumbai  #codi'n fore  #welsh music  #cerddoriaeth cymraeg  #cerddoriaeth gymraeg  #cardiff  #caerdydd  #clwb ifor bach  #itunes  #google play  #amazon  #rasp  #srg 
GIG.Gig gyda BROMAS, Y FFUG & CASTRO yn CLWB IFOR BACH, Caerdydd am 8 O’R GLOCH, NOS IAU 1/5/14 Os fyddwch chi yng Nghaerdydd a’r cyffiniau nos Iau, pam na ewch chi? Gig with BROMAS, Y FFUG & CASTRO at CLWB IFOR BACH, Cardiff at 8 O’ CLOCK, THURSDAY NIGHT 1/5/14 If you’re going to Cardiff or will be around, why not go?

GIG.
Gig gyda BROMAS, Y FFUG & CASTRO yn
CLWB IFOR BACH, Caerdydd am 8 O’R GLOCH, NOS IAU 1/5/14 

Os fyddwch chi yng Nghaerdydd a’r cyffiniau nos Iau, pam na ewch chi?

Gig with BROMAS, Y FFUG & CASTRO at
CLWB IFOR BACH, Cardiff at 8 O’ CLOCK, THURSDAY NIGHT 1/5/14 

If you’re going to Cardiff or will be around, why not go?

— 2 months ago with 9 notes
#gig  #wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #welsh music  #welsh language  #cerddoriaeth gymraeg  #cerddoriaeth cymraeg  #castro  #bromas  #y ffug  #clwb ifor bach  #cardiff  #caerdydd  #srg  #cardiff gigs  #cardiff events