Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music

Cysylltu | Contact   Cyflwyno | Submit    Gwybodaeth | About    Artistiaid | Artists    Geiriau | Lyrics    Prynwch | Buy   Lluniau | Images   Dolenni | Links   Twitter   

Blog sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes yn yr iaith Gymraeg! A blog providing a platform to contemporary Welsh-language music!

Codi Gyda’r Haul - Gwawr

Can/Song: Codi Gyda’r Haul (Rising With the Sun)
Canwr/Singer: Gwawr Loader
Album: Yfory (Tomorrow)

Gwrandewch ar y gan yma / Listen to the song here

Geiriau:
Codi gyda’r haul. Wedi cysgu mor hir heb sylwi.
Codi gyda’r haul. Strydoedd cynnar yn d’arwain di i mi.
Gorwedd mewn trwy foreue’r gaea’. Breuddwydio’n ddwfn dan yr haul.
Ond nawr yn sydyn ma’r byd yn braf.

Codi gyda’r haul. Dyddiau tywyll ymhell y tu ol nawr.
Codi gyda’r haul. Ma’r byd yn newid bob toriad gwawr.
Mae ‘na awyr las yn dy lygaid. Hiraeth trwm yn fy mron.
Ond ti yw’r allwedd sy’n agor fy nghalon.

Mae ‘na awyr las yn dy lygaid. Hiraeth trwm yn fy mron.
Ond ti yw’r allwedd sy’n agor fy nghalon.

ENGLISH TRANSLATION:
Rising with the sun, have slept so long without noticing.
Rising with the sun, early streets leading you to me.
Lying in during the winter morning. Dreaming deeply under the sun.
But now, suddenly, the world is fine.

Rising with the sun, dark days far behind me now.
Rising with the sun, the world is changing with each daybreak.
There’s a blue sky in your eyes, a deep longing in my breast.
But you are the key that opens my heart.

There’s a blue sky in your eyes, a deep longing in my breast.
But you are the key that opens my heart.

— 2 years ago with 2 notes
#codi gyda'r haul  #cymraeg  #cymru  #gwawr  #gwawr lyrics  #wales  #welsh  #gwawr loader 
  1. anuncommonloon reblogged this from welshmusic-cerddoriaethcymraeg
  2. welshmusic-cerddoriaethcymraeg posted this