Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music

Cysylltu | Contact   Cyflwyno | Submit    Gwybodaeth | About    Artistiaid | Artists    Geiriau | Lyrics    Prynwch | Buy   Lluniau | Images   Dolenni | Links   Twitter   

Blog sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes yn yr iaith Gymraeg! A blog providing a platform to contemporary Welsh-language music!

Streic Cerddorion II / Welsh Musicians Strike II

Yn dilyn streic undydd ar Fawrth 1af eleni, rydym ni fel cyfansoddwyr Cymraeg wedi’n gorfodi i gynnal streic arall a hynny am dridiau y tro hwn ar Ragfyr 19eg, 20fed ac 21ain. Daw hyn o ganlyniad i’r ffaith nad yw’r BBC yn ganolog wedi ymateb i’n cais am degwch i gerddoriaeth Gymraeg, gan danlinellu’r ffaith nad ydym yn cael tâl teg am y defnydd o’n caneuon. Mae gan Ymddiriedolwyr y BBC gyfrifoldeb dros y modd mae’r BBC yn gwario arian cyhoeddus y drwydded. Nid ydym yn teimlo fod y BBC yn gweithredu’r cyfrifoldeb hwn wrth gyflwyno taliad blanced i’r PRS am yr hawl i ddarlledu gweithiau.

Dim ond cerddorion Cymraeg all ddarparu llawer o’r cynnyrch sy’n angenrheidiol i wasanaeth y BBC yng Nghymru, a theimlwn fod graddfa Radio Cymru o 49c y funud yn hollol annigonol. Ar y raddfa bresennol mae cerddorion Cymraeg yn gwneud colled ar yr arian maent yn buddsoddi er mwyn creu’r cynnyrch sy’n cynnal gwasanaeth Radio Cymru, ac nid yw hyn yn adlewyrchu honiad y gorfforaeth ei bod yn rhoi’r flaenoriaeth i gerddoriaeth.

Gofynnwn i’r BBC gymryd cyfrifoldeb a hynny ar frys i roi pwysau ar y PRS i sicrhau tegwch i’r diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

Following the one day strike on March 1st this year, we as Welsh composers (whose works are mainly broadcast on BBC Radio Cymru) have had to hold another, this time for three days on December 19th, 20th and 21st. Since the last strike, the BBC (centrally) has not supported our notion that we should get a more just fee for our songs. The BBC Trust has a responsibility over how they spend public money. We feel that the BBC is not exercising this principle by currently paying the PRS a blanket fee for the right to broadcast our works.

BBC Radio Cymru depends on Welsh language material. It’s essential, therefore, that writers in Welsh, as well as non-Welsh speaking co writers & collaborators, receive a just payment for their works. The present (per minute) rate of £0.49 for a Radio Cymru broadcast is not even near enough to sustain the vibrant Welsh music industry / culture. Welsh composers are currently making a loss on what they’re investing into material that sustains BBC Radio Cymru. This situation does not reflect their slogan of ‘music is our priority’!

We ask the BBC to take responsibility now, and press on the PRS to secure a fair deal for the Welsh music industry and culture.

Rhestr o’r Cerddorion sydd yn cefngoi / List of Musicians who are supporting:

Adrian Lloyd Jones
Aled Hughes
Aled Morgan
Alex Moller (Estella)
Al Lewis
Alun “Sbardun” Huws
Alun Evans (Alun Tan lan)
Alun Gaffey
Alun ‘JJ Sneed’ Reynolds
Alwyn Evans
Andy Davis
Aneurin Karadog
Angharad Jenkins
Anrhefn
Anweledig
Arwel Gruffydd
Arwel Lloyd Owen (Gildas & Al Lewis band)
Asa Bentham
Barry ‘Archie’ Jones (Celt)
Ben Bentham
Bethan Bryn
Bethan Jenkins (Plaid Cymru)
Betti’n Galws
BOB (band)
Bob Galvin
Breichiau Hir
Bryn Fon
Bryn Hughes Williams
Cai Pattinson
Calan
Cambrian (label)
Carwyn Tywyn
Cass Meurig
Catrin Dafydd
Ceri Cunnington
Ceri Murray
Charlie Goodall
Chris Lewis
Chris Lewis
Conor Martin
Cowbois Rhos Botwnnog
Crai (label)
Creision Hud
Creision Hud
Cyhoeddiadau Abel
Cyhoeddiadau Ankst
Cyhoeddiadau Bwchadanas
Cyhoeddiadau Dockrad
Cyhoeddiadau Pandy
Cyhoeddiadau Sain (Cyf).
Cyhoeddiadau Slacyr
Cymru muzic publishers
Cyrion
Dafydd Foxhall
Dafydd Hughes
Dafydd Iwan
Dafydd Rhys
Dafydd Roberts
Dai Lloyd
Dai Williams
Dan Collister (Anweledig)
Daniel Lawrence
Daniel Lloyd
Daniel Williams (Promatics)
David R Edwards (Datblygu)
Dei Elfryn
Deian ap Rhisiart / MC Saizmundo
Derwyddon Dr Gonzo
Dewi Grey Morris
Dewi Gwyn
Dewi Prysor (Vates)
Di Pravinho
Dic Ben
Diffiniad
Dilwyn Llwyd (Yucatan)
Dylan a Neil
Dyl Mei
Ed Holden / Mr Phormula
Edwin Humphries (Bob Delyn a’r Ebillion)
Eitha Tal Ffranco
Eilir Pierce
Einir Humphries
Elfed Morgan Morris
Elidir Jones
Elin Fflur
Elin Jones, Siop yr Hen Bost, Blaenau Ffestiniog.
Emlyn Gomer Roberts
Emyr Huws Jones
Emyr Rhys
Endaf Emlyn
Eryl Davies
Fflur Dafydd
Fflur Enlli Scott
Gai Toms
Gareth Bonello (The Gentle Good)
Gareth Cardew Richardson
Gareth Jones
Gary Richardson
Genod Droog
George Amor
Geraint Cynan
Geraint Davies
Geraint Griffiths
Geraint Ffrancon
Geraint Lovgreen
Gethin Davies (Sen Segur)
Gethyn Evans
Gethin Evans (Genod Droog / KAFC)
Gethin Thomas (GHF)
Gorwel Roberts
Graham Land
Gronw Roberts
Gruff Lynch (Yr Ods)
Gruff Meredith / MC Mabon
Gruff Pritchard
Gruff Rhys
Guto Brychan
Gwallgofiaid
Gwenno Dafydd
Gwilym Morus
Gwilym Rhys
Gwilyn Hannaby ap Ionas
Gwion Gwilym
Gwion Schiavone
Gwyn Jones (Maffia Mr Huws)
Gwyn Sion Ifan, Siop Awen Meirion, Bala.
Gwyneth Glyn
Gwynfryn (label)
Hefin Huws
Hefin Thomas
Huw Lloyd-Williams
Huw Meredydd Roberts
Huw Owen (Mr Huw)
Hywel Wigley
I KA Ching Records
Iestyn Davies
Ifan Davies
Ifan Gethin Tomos
Iwan Hughes
Iwan ‘Iwcs’ Roberts
Iwan ‘Llangain’ Evans
Iwan Oz Jones
Jac Davies
Jamie Bevan
Jamie Price
Jen Jeniro
Jim O’Rourke
Jochen Eisentraut
John Griffiths
John Marc Davies
John Williams
Jonathan Davies
Jono Davies
Joseff Buckley
Justin Allen Davies
Kaz Bentham (Estella)
Kevin Ford
Kim de Bills / Carwyn Jones
Kris Jenkins
Kronwall
Label Recordiau Ankst
Labelabel
Labeli Copa, Gwymon a Rasal.
Lauren ‘Bentham’ Humphreys
Lisa jen
Lleuwen Steffan
Llinos Eleri Jones
Llio Maddocks
Llion Jones
Lliwen Foster
Llwybr Llaethog
Madrefuqueros
Marc Roberts (Cyrff)
Marc Williams
Mared Lenny
Mark Kendall
Mark White
Martin Hoyland (Nain Bach)
Mathew Ellis Sayer
Mathew Williams
Matthew Durbridge
Meic Parry
Meic Stevens
Meilir Gwynedd
Meirion Mcintyre Hughes
Milkwood Jam, Abertawe
Mim Twm Llai
Myfyr Prys
Myrddin ap Dafydd
Neil Parry
Neil Rosser
Neil Williams
Nia Morgan
Osian Gwynedd
Osian Howells
Osian Rhys
Paul Cockerill
Paul Jones
Paul Thomas (GHF)
Plant Duw
Philip Lee Jones
Promatics
Recordiau Anrhefn
Recordiau Aran
Recordiau Awen
Recordiau Bonc Shaft
Recordiau Bos
Recordiau Dockrad
Recordiau Fflach
Recordiau Gwinllan
Recordiau Neud nid Deud
Recordiau Peski
Recordiau Sain
Recordiau Sbensh
Recordiau Slacyr
Rhodri Sion
Rhodri Wyn Owen
Rhydian Bowen Phillips
Rhydian Gwyn Lewis
Rhys Aneurin
Rhys Iorwerth
Rhys Llwyd (Kenavo)
Rhys Llwyd (Mr Huw)
Rhys Martin
Rhys Mwyn
Rhys Mwyn Publishing
Rhys Parry
Rhys Roberts
Richard James Roberts
Richard Jones
Robert Arwyn
Robi Buckley
Robin Jones
Robyn Lyn Evans
Rosary
Ryland Teifi
Sam Humphreys
Sarah Louise Owen
Sbrigyn Ymborth
Sean Martin
Sen Segur
Sian James
Simon Barton
Sion Ifan Jones
Sion Glyn
Sion Jones
Sion Llwyd
Sion Maredudd Owen
Sion Morris
Sion Owens
Sion Pennar (Di Pravinho)
Solva Music
Stanley Morgan Jones
Steffan Dafydd
Steffan Rhys Williams
Steve Eaves
Swnami
Tara Bethan
Tarw Du
Tecwyn Ifan
Theston Jones
Tom Ayers
Tomos Meirion Owens
Tony Jones (Tony ac Aloma)
Tryfan (label)
Twm Morys
Tudur Huws Jones
Welsh Teldisc (label)
Y Bandana
Y Bwgan
Y Diwygiad
Y Gweddillion
Yr Angen
Yr Ods
Ywain Gwynedd
Ywain Myfyr (Gwerinos)

Dangoswch eich cefnogaeth ar Facebook! / show your support on Facebook!

— 2 years ago with 2 notes
#wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #cerddoriaeth  #music  #strike  #streic  #protest  #bbc  #radio cymru 
  1. welshmusic-cerddoriaethcymraeg posted this