Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music

Cysylltu | Contact   Cyflwyno | Submit    Gwybodaeth | About    Artistiaid | Artists    Geiriau | Lyrics    Prynwch | Buy   Lluniau | Images   Dolenni | Links   Twitter   

Blog sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes yn yr iaith Gymraeg! A blog providing a platform to contemporary Welsh-language music!

Pethau Bychain Dewi Sant - Bob Delyn a’r Ebillion

I gyd fynd a’r wyl heddiw, dyma un o glasuron y band Bob Delyn a’r Ebillion - can hyfryd o’r enw ‘Pethau Bychain Dewi Sant’. Dewi Sant oedd nawdd sant Cymru. Yn ol straeon amdano, bu fyw am dros 100 mlynedd a bu farw ar Ddydd Mawrth, y cyntaf o Fawrth (Gwyl Dewi Sant heddiw). Ei eiriau olaf i’w ddilynwyr oedd mewn pregeth ar y dydd Sul blaenorol. Meddai ‘Byddwch yn llawen, a cadewch eich ffydd ac eich cred. Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd yr ydych wedi fy ngweld i yn ei wneud. Fe gerddaf i y llwybr y troediodd ein cyndeidiau.’

Seeing as it’s St David’s Day today, here’s a classic song by band Bob Delyn a’r Ebillion called ‘Pethau Bychain Dewi Sant’ (St David’s Little Things). It is claimed that David lived for over 100 years, and he died on a Tuesday 1 March (now St David’s Day). His last words to his followers were in a sermon on the previous Sunday. Rhygyfarch transcribes these as ‘Be joyful, and keep your faith and your creed. Do the little things that you have seen me do and heard about. I will walk the path that our fathers have trod before us.’ ‘Do the little things in life’ (‘Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd’) is today a very well known phrase in Welsh.

— 2 years ago with 5 notes
#pethau bychain dewi sant  #wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #dewi sant  #bob delyn  #bob delyn a'r ebillion  #pop  #90s  #pobl  #hanes 
  1. internettie reblogged this from welshmusic-cerddoriaethcymraeg
  2. anhunanolmoved reblogged this from welshmusic-cerddoriaethcymraeg
  3. welshmusic-cerddoriaethcymraeg posted this