Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music

Cysylltu | Contact   Cyflwyno | Submit    Gwybodaeth | About    Artistiaid | Artists    Geiriau | Lyrics    Prynwch | Buy   Lluniau | Images   Dolenni | Links   Twitter   

Blog sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes yn yr iaith Gymraeg! A blog providing a platform to contemporary Welsh-language music!

Cantre’r Gwaelod - Gwawr Loader

Can brydferth, hudolus yw hon gan Gwawr Loader am gariad ifanc - “Cantre’r Gwaelod yn y lloer, / a gwely serch i ddau yn ddeunaw oed.  / Llaw yn gwasgu ffydd yn dynn, / yn gysur cyfun rhag ein hamser prin….”

A beautiful, enchanting song by Gwawr Loader called ‘Cantre’r Gwaelod’ (The Lowland Hundred) about young love - “The Lowland Hundred by the moon, / and a bed of love for two at eighteen years. / A hand squeezing faith tightly, / combined comfort from our precious time.”

— 2 years ago with 2 notes
#cantre'r gwaelod  #gwawr  #gwawr loader  #wales  #welsh  #cymru  #cymraeg  #folk  #00s  #cariad 
  1. singinginhersong reblogged this from welshmusic-cerddoriaethcymraeg
  2. welshmusic-cerddoriaethcymraeg posted this