Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music

Cysylltu | Contact   Cyflwyno | Submit    Gwybodaeth | About    Artistiaid | Artists    Geiriau | Lyrics    Prynwch | Buy   Lluniau | Images   Dolenni | Links   Twitter   

Blog sy’n rhoi llwyfan i gerddoriaeth gyfoes yn yr iaith Gymraeg! A blog providing a platform to contemporary Welsh-language music!

A47dim - Fflur Dafydd

Dyma gan fywiog gan y gantores a bardd, Fflur Dafydd o’i halbwm ‘Byd Bach’. Mae’r gan yma yn seiliedig ar brofiad personol Fflur ar ol iddi dreulio rhan fwyaf o ddegawd yn gyrru fyny ac i lawr yr A470 - yn ceisio byw yng Ngogledd a De Cymru ar yr un pryd. Mae’r gan hon yn ymweld a rhai o’r llefydd rhyfedd y daeth hi ar ei traws - o’r ty ar y Mynydd yn Llandygai lle yr oedd hi’n byw yng nghanol gwyddau, i’r bwythyn bach ar Ynys Mon ble yr oedd hi’n cael ymweliadau cyson gan lletywraig ffyrnig. Fel ddywedai’r gan: “Tra fod popeth yn y byd mawr crwn yn dymchwel o nghwmpas i, / dwi’n gyrru lan a lawr yr un hewl.”

This is a lively, upbeat song by singer and poet, Fflur Dafydd from her album ‘Byd Bach’ (Small World). The song is based on Fflur’s personal experience as she spent the best part of a decade driving up and down the A470 - trying to live in North and South Wales at the same time. This song visits some of the strange places she encountered en route, from the house on Mynydd Llandygai where she lived among geese, to the tiny cottage on Anglesey where she was paid frequent visits by a fiery landlady. As the coda states: “Even if everything in the world collapses / I’ll still be driving up and down the same road.”

— 3 years ago with 3 notes
#00s  #A47dim  #Arall  #Bywyd  #Cymraeg  #Cymru  #Fflur Dafydd  #Pop  #Wales  #Welsh  #byd bach album 
  1. welshmusic-cerddoriaethcymraeg posted this